Suzhou to receive $3 million DCEP airdrop as adoption grows