Litecoin, Polkadot, FTX Token Price Analysis: 02 November